واپسین

66

تلخی‌هایت را،
به من بسپار
تا بر همه‌‌ی سیاهی‌هایش،
نقشی رنگین بزنم.

Advertisements