بایگانیِ نوامبر, 2010

29

آسمان،

همیشه در تسخیر پرندگان سیاه نخواهد بود

این ابرها

کنار خواهند رفت

 

عکس از حسام روانفر / فلیکر

Advertisements