بایگانیِ دسامبر, 2010

38

خدایا؛

ما که نتونستیم بیایم اون بالا؛

تو بیا پایین،

چار کلوم حرف حساب با هم بزنیم.

می دونی که، این روزا خیلی تنهام. تنهاتر از خودت…

عکس از بهار / فلیکر

Advertisements