پرندگان

زمستان

نمی‌دانم

این زاغ‌های سیاهِ شوم

چه بر سر این مزرعه می خواهند؛

گویا این فصل

تمامی ندارد…

عکس از رامین (کافه نادری)

Advertisements